Od 28. do 30. lipnja 2022. godine održana je izobrazba za provedbu psihosocijalnog tretmana djece i maloljetnih počinitelja nasilja u prostorijama Obiteljskog centra u Osijeku. Projektom „Učimo nenasilna ponašanja“ (Kodni broj: UP.02.2.2.12.0035) koji provodi Centar za socijalnu skrb Osijek na 24 mjeseca značajno se jačaju kompetencije stručnih suradnika za neposredan rad sa zahtjevnim korisnicima i rad s počiniocima nasilja koji za krajnji cilj imaju promjenu ponašanja, zaustavljanje nasilja, posebice vršnjačkog nasilja koje je u stalnom porastu. Radom i psihosocijalnim tretmanom sa djecom i maloljetnim počiniteljima nasilja nastoji se prevenirati izdvajanje djece i maloljetnika iz obitelji i omogućavanje uključivanja istih u određene programe ili psihosocijalne tretmane gdje bi im se ojačale socijalne vještine kojima je moguće zamijeniti nasilničko ponašanje.

U razdoblju od 28. do 30. lipnja 2022. godine održan je prvi modul edukacije za provedbu psihosocijalnog tretmana djece i maloljetnih počinitelja nasilja. Izvoditelj navedene edukacije je tvrtka Mudrica d.o.o. iz Zagreba koja je izabrana za izvođenje nastave i edukacije u otvorenom postupku javne nabave.

Slike sa edukacije su u prilogu:

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.