Okrugli stol pod nazivom: “Uloga lokalne zajednice u promicanju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji” održan je u Obiteljskom centru u Osijeku. Organiziran je u sklopu projekta „Učimo nenasilna ponašanja“ koji provodi osječki Centar za socijalnu skrb, u cijelosti se financira europskim sredstvima, a temelji na radu stručno educiranih suradnika s ciljanim skupinama korisnika.

Projekt je obuhvatio 42 osobe u nepovoljnom položaju s područja Osječko-baranjske županije – žrtve obiteljskog nasilja, djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju te članove obitelji osoba koje su primile pomoć.

Provedeno je stručno usavršavanje za provedbu psihosocijalnog tretmana djece i maloljetnih počinitelja nasilja te za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. U skladu s najvišim europskim standardima tako je osposobljeno 30 stručnjaka za provođenje tih programa, kojima su danas uručene potvrde o uspješnom stručnom usavršavanju

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja” u cijelosti je financiran s bespovratnih 2 milijuna 428 tisuća kuna iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva ,Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrške procesu deinstitucionalizacije“. Provodi se dvije godine, a projektom je zaposleno šest osoba od kojih četiri stručni suradnici, dva socijalna radnika i dva psihologa te dvije osobe u projektnom timu: voditelj projekta i administrator na projektu.

Na okruglom stolu su sudjelovali voditeljica Projekta Darija Petric, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Marina Ajduković, profesor emeritus Filozofskog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Dean Ajduković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, viši stručni savjetnik u Ravnateljstvu KBC Osijek Robert Bandov, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek Kristina Leventić te ravnatelji centara za socijalnu skrb iz Valpova, Našica, Donjeg Miholjca, Đakova i Belog Manastira.

Izvor:

https://radio.hrt.hr/radio-osijek/vijesti/okrugli-stol-uloga-lokalne-zajednice-u-promicanju-psihosocijalnog-tretmana-pocinitelja-nasilja-u-obitelji-10099822

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.