U dvorani Kesten hotela Osijek Centar za socijalnu skrb Osijek organizirao je uvodnu konferenciju na projektu „Učimo nenasilna ponašanja“  (Kodni broj:UP.02.2.2.12.0035).

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ financiran je u stopostotnom iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 18. listopada 2021. godine do 18. listopada 2023. godine. Ciljevi na projektu su da se smanji broj korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprijedi kvaliteta i prošire izvaninstitucijske socijalne usluge, ojača kapacitet stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina te podigne svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Kroz projekt su zaposlena četiri stručna suradnika, dva psihologa i dva socijalna radnika te dvije osobe u projektnom timu. Zapošljavanjem četiri stručne osobe i realizacijom dvije edukacije iz psihosocijalnog tretmana za rad s počiniteljima nasilja (za odrasle, kao iza djecu i maloljetne osobe) utjecati će se na podizanje kvalitete u komunikaciji korisnika i njihovih članova obitelji  a samim time preventivno će se djelovati na potrebu izdvajanja određenih članova izvan njihovih obitelji. Psihosocijalnom podrškom od strane stručnih suradnika obuhvatiti će se  najmanje 22 osobe koje su u nepovoljnom položaju, od žrtava obiteljskog nasilja, djece i mlađih punoljetnih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi i sa problemima u ponašanju te članovima obitelji koje su primile pomoć.

Slike sa uvodne konferencije su u galeriji slika:

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.