Foto: Ilustracija

Potaknuti nedavnim strašnim činovima maloljetničkog nasilja u susjednoj zemlji imali smo potrebu osvrnuti se na uzroke i preduvjete za nastanak nasilničkog ponašanja djece i mladih, kao i na aktivnosti koje možemo poduzeti kako bismo prevenirali ovakve ili slične slučajeve nasilja u našem okruženju.

Iz godišnjih statističkih pokazatelja MUP-a od 2021. godine vidljiv je porast slučajeva vršnjačkog nasilja, odnosno kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, zadavanja tjelesnih ozljeda, prijetnji nasiljem i drugih nasilnih ponašanja maloljetnika. Uzroci takvog ponašanja višestruki su i složeni te uključuju sam temperament djeteta, reagiranje okoline na teškoće koje dijete ili mlada osoba manifestira, proces internaliziranja socijalnih uloga, modeliranje ponašanja od strane važnih osoba tijekom socijalizacije, kasno prepoznavanje znakova loše samokontrole, slabe socijalne vještine i moralni razvoj. Istraživanja pokazuju da se kod najvećeg broja djece i mladih koji se nasilno ponašaju prema vršnjacima u osobnoj povijesti nalazi zanemarenost, izloženost nasilju i traumatsko iskustvo.

Pokazalo se kako je dobar način prevencije maloljetničkog nasilja prepoznavanje pojedinaca koji spadaju u rizičnu skupinu te njihovo uključivanje u razne programe i sadržaje za koje se očekuje da će smanjiti djelovanje rizičnih faktora. Tako, primjerice, uključivanje maloljetnika u razne sportske, kulturne, edukacijske i druge programe omogućuje stjecanje pozitivnih iskustava u odnosu s vršnjacima i razvijanje pozitivne slike o sebi, što doprinosi razvoju okruženja u kojem je nasilno ponašanje neprihvatljivo. Isto tako, korisnim se pokazalo uključivanje obitelji koje su pod povećanim rizikom u psihološko savjetovanje tijekom kojeg se kroz vođeni proces nastoje razriješiti osobne dvojbe i prebroditi krizne situacije u kojima se nađu. Vjerojatnost prevencije maloljetničkog nasilja povećava se kroz suradnju školskih psihologa, savjetovališta za obitelj, obiteljskih centara te zavoda za socijalni rad.

U svrhu zaustavljanja i suzbijanja vršnjačkog nasilja razvijen je, između ostalog, i program psihosocijalnog tretmana djece i maloljetnika koji su visoko rizični za počinjenje vršnjačkog i/ili obiteljskog nasilja. Navedeni program provodi se pri ovom Obiteljskom centru u sklopu projekta Učimo nenasilna ponašanja. Ciljnu skupinu ovog programa čine djeca i maloljetnici u dobi od 12 do 16 godina koji su od strane škole, zavoda za socijalni rad i/ili suda prepoznati kao skloni nasilnom ponašanju, imaju slabu emocionalnu samokontrolu i manifestiraju izrazitu i učestalu agresivnost ili su već počinili neki oblik vršnjačkog nasilja i/ili nasilničkog ponašanja u obitelji. Kroz navedeni program unapređuju se socijalne vještine mladih podučavanjem vještine prepoznavanja i izražavanja vlastitih osjećaja, radi se na vještini slušanja te nošenja s tuđom ljutnjom i zadirkivanjem. Osim toga, sudionike programa podučava se kako se nositi s pritiskom grupe te s vlastitim neuspjehom. Nadalje, u programu se veliku važnost pridaje podučavanju mladih kako kontrolirati svoju ljutnju te kako promišljati o posljedicama svojih postupaka. Također, potiče ih se da sami preispituju moralnost svog razmišljanja i svojih odluka, čime se jačaju prosocijalne vrijednosti te se konkretne problemske situacije sagledavaju iz različitih perspektiva. Navedene tehnike mladi uvježbavaju kroz igru uloga te ih se potiče da naučene tehnike primjenjuju u svojoj svakodnevici. Trenutno je u tijeku prvi ciklus radionica psihosocijalnog tretmana koji je počeo početkom veljače 2023.g. sa šestero korisnika – počinitelja vršnjačkog nasilja. 

Zaključno, važno je što ranije prepoznati faktore koji mogu biti rizični za razvoj vršnjačkog nasilja, kao i identificirati stresne okolnosti (okidače) koji u kombinaciji s rizičnim faktorima mogu doprinijeti nasilnom ponašanju djece i mladih. Djecu identificiranu kao rizičnu za nasilno ponašanje neophodno je, zajedno s njihovim obiteljima, uključiti u tretman kojim će se smanjiti učinak rizičnih faktora te jačati djelovanje zaštitnih faktora.

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.