Projektom „Učimo nenasilna ponašanja“ (Kodni broj: UP.02.2.2.12.0035) koji provodi Centar za socijalnu skrb Osijek razvijaju se odnosno šire izvaninstitucijske socijalne usluge kroz pružanje psihosocijalne podrške za ciljane skupine korisnika na projektu (žrtve obiteljskog nasilja, djecu i maloljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi i sa problemima u ponašanju te članovima obitelji od osoba koje su primile pomoć a koji su korisnici projektnih usluga). Vrijednost projekta je 2.428.179,04 kune i financira se u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Problem povećanja nasilja u obitelji utječe na kvalitetu obiteljskih odnosa, dovodi do raspada obitelji, potrebe zbrinjavanja određenih članova obitelji u institucije. Za počinitelje nasilja u obitelji postoji psihosocijalni tretman s kojima se radi po određenom modelu i tretmanu. Jedna od projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Učimo nenasilna ponašanja“ je edukacija za stručne suradnike (socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge) kojom će se oni dodatno educirati za psihosocijalni tretman i za isti dobiti odgovarajući certifikat.

Dana 13. lipnja 2022. godine započela je izobrazba za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u prostorijama Obiteljskog centra u Osijeku. Navedenu izobrazbu pohađa sveukupno petnaest stručnih suradnika koji rade u  Centrima za socijalnu skrb Osijek, Đakovo, Donji Miholjac, Našice, Valpovo i Beli Manastir.

Izvoditelj navedene edukacije je tvrtka Mudrica d.o.o. iz Zagreba koja je izabrana za izvođenje nastave i edukacije u otvorenom postupku javne nabave. Istaknuti predavači su: prof. dr. sc. Marina Ajduković i dr. sc. Dean Ajduković. Edukacija će se izvoditi kroz četiri modula i trajati će šest mjeseci.

Slike sa edukacije su u prilogu:

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.